نقشه خوانی موبایل

نقشه خوانی موبایل _ مفهوم مخفف کلمه ها در نقشه


آموزشگاه بین المللی طیف موبایل


https://telegram.me/teifmobile


www.teifmobile.comدر این مقاله قصد داریم به نقشه خوانی موبایل و مخفف کلمه های اصلی در نقشه خوانی موبایل بپردازیم.
مخفف کلمه ها به ترتیب حروف :

A/D-converter  = Analog-to-digital converter
ACI = Accessory Control Interface
ADC = Analog-to-digital converter
(ADSP = Application DPS (expected to run high level tasks
(AGC = Automatic gain control (maintains volume
ALS = Ambient light sensor
AMSL= After Market Service Leader
ARM = Advanced RISC Machines
(ARPU = Average revenue per user (per month or per year
ASIC = Application Specific Integrated Circuit
ASIP = Application Specific Interface Protector
B2B = Board to board, connector between PWB and UI board
BB = Baseband
BC02 = Bluetooth module made by CSR
(BIQUAD = Bi-quadratic ,type of filter function
BSI = Battery Size Indicator
BT = Bluetooth
CBus = MCU controlled serial bus connected to UPP_WD2,UEME and Zocus
CCP = Compact Camera Port
(CDSP = Cellular DSP (expected to run at low levels
CLDC = Connected limited device configuration
(CMOS = Complimentary metal-oxide semiconductor circuit (low power consumption
COF = Chip on Foil
COG = Chip on Glass
CPU = Central Processing Unit
CSR = cambridge silicon radio
CSTN = Color Super Twisted Nematic
CTSI = Clock Timing Sleep and interrupt block of Tiku
CW = Continuous wave
D/A-converter  = Digital-to-analouge converter
DAC = Digital-to-analouge converter
DBI = Digital Battery Interface
DBus = DSP controlled serial bus connected between UPP_WD2 and Helgo
DCT-4 = Digital Core Technology
DMA = Direct memory access
DP = Data Package
DPLL = Digital Phase Locked Loop
DSP = Digital Signal Processor
DtoS = Differential to Single ended
EDGE = Enhanced data rates for global/GSM evaluation
EGSM = Extended GSM
EM = Energy management
EMC = Electromagnetic compability
EMI = Electromagnetic interference
ESD = Electrostatic discharge
FCI = Functional cover interface
FPS = Flash Programming Tool
FR = Full rate

آموزشگاه بین المللی طیف موبایل


FSTN = Film compensated super twisted nematic
GMSK = Gaussian Minimum Shift Keying
GND = Ground, conductive mass
GPIB = General-purpose interface bus
GPRS = General Packet Radio Service
GSM = Group Special Mobile/Global System for Mobile communication
HF = Hands free
HFCM = Handsfree Common
HS = Handset
(HSCSD = High speed circuit switched data (data transmission connection faster than GSM
HW = Hardware
I/O = Input/Output
IBAT = Battery current
IC = Integrated circuit
ICHAR = Charger current
IF = Interface
IHF = Integrated hands free
IMEI = International Mobile Equipment Identity
IR = Infrared
IrDA = Infrared Data Associasion
ISA = Intelligent software architecture
JPEG/JPG = Joint Photographic Experts Group
LCD = Liquid Crystal Display
LDO = Low Drop Out
LED = Light-emitting diode
LPRF = Low Power Radio Frequency
(MCU = Micro Controller Unit (microprocessor
MCU = Multiport control unit
MIC, mic = Microphone
MIDP = Mobile Information Device Profile
MIN = Mobile identification number
MIPS = Million instructions per second
MMC = Multimedia card
MMS = Multimedia messaging service
NTC = Negative temperature coefficient, temperature sensitive resistor used as a
temperature sensor
OMA = Object management architechture

آموزشگاه بین المللی طیف موبایل


OMAP = Operations, maintenance, and administartion part
Opamp = Operational Amplifier
PA = Power amplifier
PDA = Pocket Data Application
PDA = Personal digital assistant
(PDRAM = Program/Data RAM (on chip in Tiku
Phoenix = Software tool of DCT4.x
PIM = Personal Information Management
PLL = Phase locked loop
PM = (Phone) Permanent memory
PUP = General Purpose IO (PIO), USARTS and Pulse Width Modulators
PURX = Power-up reset
PWB = Printed Wiring Board
PWM = Pulse width modulation
RC-filter = Resistance-Capacitance filter
RF = Radio Frequency
RF PopPort TM = Reduced function PopPortTM interface
RFBUS = Serial control Bus For RF
RSK = Right Soft Key
RS-MMC = Reduced size Multi Media Card
RSSI = Receiving signal strength indicator
RST = Reset Switch

آموزشگاه بین المللی طیف موبایل


(RTC = Real Time Clock (provides date and time
RX = Radio Receiver
SARAM = Single Access RAM
SAW filter = Surface Acoustic Wave filter
SDRAM = Synchronous Dynamic Random Access Memory
SID = Security ID
SIM = Subscriber Identity Module
SMPS = Switched Mode Power Supply
SNR = Signal-to-noice ratio
SPR = Standard Product requirements
SRAM = Static random access memory
STI = Serial Trace Interface
SW = Software
SWIM = Subscriber/Wallet Identification Module
TCXO = Temperature controlled Oscillator
Tiku = Finnish for Chip, Successor of the UPP
TX = Radio Transmitter
UART = Universal asynchronous receiver/transmitter
(UEME = Universal Energy Management chip (Enhanced version
UEMEK = See UEME
UI = User Interface
UPP = Universal Phone Processor
UPP_WD2 = Communicator version of DCT4 system ASIC
USB = Universal Serial Bus
VBAT = Battery voltage
VCHAR = Charger voltage
VCO = Voltage controlled oscillator
VCTCXO = Voltage Controlled Temperature Compensated Crystal Oscillator
VCXO = Voltage Controlled Crystal Oscillator
Vp-p = Peak-to-peak voltage
VSIM = SIM voltage
WAP = Wireless application protocol
WD = Watchdog
XHTML = Extensible hypertext markup language
(Zocus = Current sensor, (used to monitor the current flow to and from the battery

Tags
File engine/modules/userbox.php not found.

ارسال نظر

  • عکس خوانده نمی شود

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !